Organisasjoner


Det finnes forskjellige forbund som trener på kampkunst som faller inn under Ishibsaban Muye, og som baserer seg på boken Muye Dobo Tongji. Dette er noe av grunnen til at Youtube-videoer av et gitt mønster ofte er annerledes enn slik vi trener det i Norge.

Under er et utvalg av organisasjoner som trener Ishibsaban Muye i Korea, det finnes også flere enn disse.

1. 민족 도장 경당 (이십사반 무예) – Minjok dojang kyeongdang (Ishibsaban muye)

– Dette er den opprinnelige organisasjonen som ble startet av GM Lim.

2. 이십사반 무예 경당 협회 – Ishibsaban muye kyeongdang hyeobhoi

-Dette er den organisasjonen vi i Kyeongdang Norge er knyttet til. Treningsformen er basert på GM Lims tolkning av Muye Dobo Tongji.

3. 무예 이십사기 보존회 – Muye ishibsagi bojonhoi

-Denne organisasjonen baserer seg også på GM Lims tolkning av Muye Dobo Tongji. Den har dermed samme rot som Kyeongdang-organisasjonen (under punkt 2), men de to forbundene har utviklet seg i forskjellig retning.

4. 대한 십팔기 협회 – Daehan shippalgi hyeobhoi

-Baserer seg på Muye Shinbo fra 1759, som er en av bøkene Muye Dobo Tongji baserte seg på. Den inkluderer dermed kun de 18 treningsformene som er uten hest. Shippal i navnet betyr 18.

5. 한국 전통 마상 무예 학교 – Hanguk jeontong masang muye hakkyo

-Masang i navnet til denne organisasjonen betyr hest, og de trener kun de  6 treningsformene som er med hest. Slik sett kan man si at de er en motpol til Shippalgi (i punkt 4).

6. 해동 검도 – Haedong geomdo

-Dette er en populær organisasjon, som også trekker røttene sine til Muye Dobo Tongji, men de er sterkt påvirket av andre våpen-stilarter. Treningsformen deres minner derfor lite om det vi driver med i vår organisajon i Norge.