2. dan – ikke ferdig


Under arbeid

Weol do

Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Weoldo-teknikker
용약재연세Bilde 2. Slag med hånda.
«Dragon jumping into the pond.»
Sidenote: Samme stilling som i Kichang.
신월상천세Weoldo opp på skuldra. Bilde 3-5. Weoldo på skuldra. Slag og stikkish teknikk også inkludert i bildene, men ikke i selve new moon rising-teknikken.
«New moon rising posture.»
맹호장조세Bilde 6-9. Snurre bakover og kutte oppover, samt vridningen av weoldoen mellom rotasjonene.
Man kan tolke vridningen av bladet både som angrep og forsvar.
«Ferocious tiger scratching posture»
지조염익세Bilde 10-11. Weoldo bak kroppen og slå/skyve med hånda.
«Hawk folding the wings posture».
금용전신세Bilde 12-13.
Skråkutt oppover (med stor sving først).
«Golden dragon rotating body posture».
오관참장세Bilde 14-23.
Lang teknikksekvens:
Snurre rundt og kutte til høyre, kutte skrått til venstre på stedet. Gjenta rotasjon og kutt mot høyre og venstre. Roter og kutt oppover mens man løfter beinet.
«Cutting the general at the five gateways posture».
Sidenote: Alle teknikkene (kanskje unntatt den siste) her er kutt mot halsen.
향전격적세Bilde 24. Siste kutt ned etter å ha stått på ett bein (fra forrige sekvens).
«Facing the front and attacking the enemy posture».
용광사우두세Bilde 25, 25′, 25». Hele teknikksekvensen: Snurre bakover tre ganger og kutte nedover.
Unnviker et angrep med fotarbeid og kutter nedover.
«The Milky Way shooting out of the dragon’s light posture»
창룡귀동세Bilde 26. Snu seg bakover og utføre avsluttende kutt på bakover-sekvensen.
«Blue dragon returning to the cave»
월야참선세Bilde 27-28. Kutte mot fronten med dobbeltsteg to ganger. (lette steg, walking on clouds). Vi tolker også bevegelsen som er lavt med baksiden av weoldoen som en blokkering.
«Cutting a sicada under the moonlight posture»
상골분익세Bilde 29.
Løfte weoldoen bak over hodet.
«Falcon shaking frost off its wings posture»
분정주공번신세Bilde 30.
Kort fortalt: Keolchyeochigi.
«Reversing the body and chasing thunder in the sky posture»
개마참양세Bilde 31. Stikk-teknikk. Går høyt kanskje høyt, ref navn (hest).
«Jam in upright horse killing posture».
진전살적Bilde 32-35.
Forsvare kroppen venstre og høyre side (drille) og avslutte med enkeltslag. Første bevegelsen over kroppen er bare en måte å komme dit at man kan forsvare seg på venstre og høyre side. «Advance to kill the enemy»
Backstep. Bilde 36
Snurre bakover. Teknikknavn finnes over. Denne raden kun for referanse i mønsteret. Bilde 37, 37′, 37»
검안슬상세Bilde 38. Stå på ett bein med weoldo i en guard-posisjon?
«Pressing down the sword and lifting the knee posture»
장교출해세Bilde 39, 39′.
Kutt med høyre hånd forrest, bytte grep, kutt med venstre hånd forrest.
«Dragon coming out of the sea posture»
Bilde 40, 40′, 40». Repetisjon av 맹호장조세.
장검수광세Bilde 41. Slag med neven, weoldo som u ha jang.
«Hidden sword gathering light posture»

향전살격세
Bilde 42. Siste kuttet.
«Facing forward to kill the enemy posture»
수검가용세Bilde 43. Present arms.
«Raising the sword and trading bravely posture»

Yeonsok pegi 13-18

Yeonsok pegi
NummerHangeulTeknikknavn koreanskBeskrivelse av utførelse
13좌 내려 베고 우 내려 베기Jwa naeryeo pego u naeryeo pegiSkli fram med høyre fot og kutt på skrå ned mot venstre.
Ta et skritt fram med venstre fot og kutt på skrå ned mot høyre.
14우 내려 베고 좌 내려 베기U naeryeo pego jwa naeryeo pegiTa et skritt fram med venstre fot og kutt på skrå ned mot høyre.
Ta et skritt fram med høyre fot og kutt på skrå ned mot venstre.
15좌 수평 베고 우 수평 베기Jwa suppyeong pego u suppyeong pegi1. Skli fram med høyre fot og legg sverdet an ved høyre hofte.
2. Ta et steg fram med venstre fot og kutt vannrett mot venstre.
3. Legg sverdet an ved venstre hofte.
4. Ta et skritt fram med høyre fot og kutt vannrett mot høyre.
16우 수평 베고 좌 수평 베기U suppyeong pego jwa suppyeong pegi1. Ta et steg fram med venstre fot og legg sverdet an ved venstre hofte.
2. Ta et steg fram med høyre fot og kutt vannrett mot høyre.
3. Legg sverdet an ved høyre hofte.
4. Ta et skritt fram med venstre fot og kutt vannrett mot venstre.
17좌 내려 베고 우 내려 베기Jwa naeryeo pego u naeryeo pegi1. Skli fram med høyre fot og legg sverdet an ved høyre hofte.
2. Ta et steg fram med venstre fot og kutt skrått opp mot venstre.
3. Legg sverdet an ved venstre hofte.
4. Ta et skritt fram med høyre fot og kutt skrått opp mot høyre.
18우 내려 베고 좌 내려 베기U naeryeo pego jwa naeryeo pegi1. Ta et steg fram med venstre fot og legg sverdet an ved venstre hofte.
2. Ta et steg fram med høyre fot og kutt skrått opp mot høyre.
3. Legg sverdet an ved høyre hofte.
4. Ta et skritt fram med venstre fot og kutt skrått opp mot venstre.