8. cup – gult belte


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Jeongmyeon naeryeo pegi정면 내려 베기Rett kutt nedoverStopper mellom hofte- og knehøyde.
Jwa/ U naeryeo pegi
좌/우 내려 베기
Venstre/høyre skråkutt nedoverKutter fra motstanders skulder/hals til motsatt hofte. Stopper mellom hofte- og knehøyde.
Jwa/U Suppyeong pegi좌/우 수평 베기Venstre/høyre horisontalt kuttUtføres i hoftehøyde.
Teureo chigi들어 치기
Rett slag nedover
Dette slaget går like mye framover som nedover. Stopper på høyde med øynene.
Kalles også Jeongmyeon naeryeo chigi (정면 내려치기)
Jwa/ U nalgae chigi좌/우 날개 치기Venstre/høyre vingeslagStarter på egen skulder. Stopper i hoftehøyde
Tzireugi찌르기StikkTreffpunkt:
-tanbok – mage – eggen opp
-yeong nin – hals – eggen ned
Son bakku gi손 바꾸기Bytte grep
Kwa ho se과 호 세Sette seg ned og kutte naeryeo pegiBetydning: Å kutte tigeren
Hulteo makki훑어 막기Blokkering opp og utover med baksida av sverdet
Blokkeringa i yedo 2
Fotarbeid보법
Do bo도보Hoppesteg
Shin do신 도Hopp og land med den ene foten foran den andre
Jin bo진 보Gå frem med skiftevis høyre og venstre ben (som et vanlig skritt)Kalles også naa gagi (나아 가기)
Che bo체 보Forrerste ben går først, bakerste følger etter. Ender i samme stilling som man startet i.Kalles også geulmyeo naa gagi (끌며 나아 가기)
Twe bo
퇴 보
Gå bakover med å skifte fotKalles også mullo nagi
(물러 나기)
Tweche bo퇴체 보Gå bakover uten å skifte stilling. Bakerste ben flytter seg først.Kalles også geulmyeo mullo nagi
(끌며 물러 나기)
Stillinger
Ap kubi앞굽이Lang stilling, forreste kne bøyd.I kyeongdang-sammenheng er denne stillingen noe løsere enn den er i Taekwondo.
Dwit kubi뒷굽이L-stilling, bakerste kne bøydI kyeongdang-sammenheng er denne stillingen noe løsere enn den er i Taekwondo.
Jung kubi중굽이MidtstillingSamme fotstilling som dwit kubi, men med tyngdepunktet i midten
U jang우장Startstilling med sverdet til høyre skulder
Ap kkoa seogi앞 꼬아 서기Forlengs krysstillingBena i kryss, forrerste foten står på tåball
Baekwon chul dong se백원 출 동 세Stilling hvor man løfter forrerste beinet, og løfter sverdet til skuldraBrukes i yedo 2
Teori
-nimHøflighetstittel (eks Sabeom-nim)
Baro seot바로 섯Stå rettStå rett
Tilsvarende charyeot i Taekwondo-sammenheng
Jal baeugesseumnida잘 배우겠 습니다«Jeg skal trene godt»Sies av elevene ved starten på trening
JeolBukkeTilsvarende kyeongne i Taekwondo-sammenheng
Appe kal앞에 칼Trekk sverdet
Sugo ha syeoss seumnida수고하셨습니다Godt jobbet
Kam sa hamnida감사합니다Takk
Tanbok단복MageBetegner treffpunkt
Yeong nin역 린HalsBetegner treffpunkt
Mokkeom목검Tresverd
Yedo nummerYedonavnHangeulBetydningKommentar
1 Yedo ilbeon
Geo jeong se
거 정 세
Øvelser for å løfte en gryte og kutte
Man beveger seg til siden for motstanderens angrep, og kutter mot halsen eller håndleddet. Går deretter tett inn på motstanderen og kutter over hoften , tar så et steg tilbake for å skape passende avstand for det avsluttende kuttet.
Merk at bevegelsen hvor man løfter sverdet opp i utgangsposisjonen kan brukes som en blokkering.
2 Yedo ibeonJeom geom se
점 검 세
Inspisere sverdetStartposisjonen etterligner at man står og inspiserer sverdet sitt.
Utførelse: Man avverger ett stikk, og angriper deretter raskt og effektivt fremover i en linje.
3 Yedo sambeonJwa ik se좌 익 세
Kutte venstre vinge
Fra startposisjonen er man i posisjon til å true motstanderens overkropp, men i stedet går man etter hånda til motstanderen for å skade eller avvæpne ham. Deretter følger man raskt opp med de neste teknikkene.
Det er viktig å ha fokus på riktig og presist fotarbeid, med én sammenhengende bevegelse framover.
4 Yedo sabeon
Pyo du se

표 두 세
Slå leoparden i hodet
Denne yedoen har to hovedpoeng: Det første er at man skal bevege seg lynraskt framover når man angriper hodet i første teknikk.
Det andre er at håndbyttet i teknikk nummer to skjer samtidig som man løfter sverdet for å slå.
Kutt nummer to skal utføres bestemt nedover, som om man skulle presse ned et fjell.
Det er også verdt å merke seg at man utfører stikket mot en motstander som er i en høyere posisjon enn seg selv.
På slutten av yedoen bruker man kroppsbevegelsen (ikke armstyrke) for å trekke sverdet ut av motstanderen, mens man samtdig passer på å ha sverdet sentrert foran sin egen kropp.

Mønster og filosofi:

Sverd: Un Gwang Ryu – 운광류

Un gwang ryu lærer utøveren å bevege seg raskt og stødig fremover mens han angriper uten stopp. De sittende kuttene og hoppene øver opp beinstyrke og spenst. Dette mønsteret fokuserer på angrep, og skal derfor gås bestemt forover med god framdrift. Selv i forsvarsstillingen er fokus rettet forover. Mønsterets navn indikerer at lys beveger seg, enten i form av at utøveren beveger seg raskt, eller at det blinker i sverdet i det han farer framover. Dette betyr at når man kan mønsteret godt skal det gås hurtig.

Startstillingen i Un gwang ryu kalles Cheon li se (천리세 Cheon = tusen, li = skarp, se = stilling). Denne stillingen skal utstråle skarp konsentrasjon, hvor utøveren samler fokus for å bli en ustoppelig kraft. Mønsteret skal derfor utføres med blikket løftet og fokusert, med intensjon om å holde ut lenge.