7. cup – grønt belte


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Jwa/ U ollyeo pegi좌/우 올려 베기Venstre/høyre skråkutt oppover
Jwa/ U kalgyeo chigi좌/우 갈겨 치기Venstre/høyre skråslag nedover. Kalles også Jwa/ U naeryeo chigiStopper ved tinningen.
Jwa/ U heori chigi좌/우 허리 치기Venstre/høyre horisontalt slag. Kalles også Jwa/ U suppyeong chigi
Jwa/ U keolchyeo chigi좌/우 걸쳐 치기Venstre/høyre skråslag oppover. Kalles også Jwa/ U ollyeo chigi
Heulteo chigi흝어치기Kutt fra skrittet opp til halsenKuttet oppover i yedo 7.
Kalles også Yoryak se (뇨략 세)
Jin chwa진 촤Sitte ned og bevege seg framover med stikkSkyvestikket i To yu ryu
Milchigi밀치기SkyveslagSom stor suppyeong pegi, men ment for å slå bort et sverd eller skremme en motstander eller presse ham bakover
Daegeom대검Høy, mottagende blokkeringBlokkeringa går opp og stopper et sverd, holder så eget sverd stille og lar motstanderens sverd gli forbi av seg selv
Chung bong se충봉세Skyve med sverdetSkyvet i yedo 8
Bong du se봉두세Hoppe bakover, bytte stilling og kutteBetydning: Vaske føniksen sitt hode
Siste teknikk i yedo 8
Keo jwa jok거좌족Løfte høyre fot og blokkere med en sirkelbevegelse2. teknikk i To yu ryu
Fotarbeid
Momdora sewo jireugi몸돌아 세워 지르기Rotering av kroppen med loddrett slag med knyttneven
Bal teurotta naeryeo chigi/naeryeo pegi발 틀었다 내려 치기 / 내려 베기Løfte foten og kutte/slå skråttBrukes i yedo 7
Chuk do축 도Hopp og land med samlede føtter
Yedo nummerYedo navnHangeulBetydningKommentar
5 Yedo obeonTanbok se단복 세Kutte og stikke i magenMan beveger seg fast og bestemt framover med en overveldende kraft (som et jordras eller en flodbølge som velter over motstanderen)
6 Yedo yukbeonKwa u se과우 세Kutte på skrå oppover på høyre sideMan kutter i kryss oppover og nedover mens man beveger seg framover med en overlegen holdning.
I siste teknikk kutter man bestemt nedover mens man senker tyngdepunktet.
7
Yedo chilbeon
Yoryak se뇨략 세Kutte opp med heultteochigiDe viktigste punktene å fokusere på er:
1. Smidige bytter av håndstilling så flyten i mønsteret ikke stopper opp.
2. Å fullføre u naereyo pegi før man snurrer rundt.
3. Være bestemt i rotasjonen og ha fokus fremover uten å miste balansen (på samme måte som en stor slange deler vannet når den svømmer)
8 Yedo palbeonEo geo se어거 세Å dytte en kjerreUtføres fremover med en kontinuerlig fremdrift (som om man dytter en kjerre) til man går i clinch med motstanderen.
I siste teknikk utnytter man motstanderens kraft til å bryte clinchen og hoppe hurtig bakover og kutte nedover.
Et viktig læringsmoment er å få til å angripe både når man beveger seg fremover og bakover.
Målet er å kutte begge hendene av motstanderen.
9 Yedo kubeonJeon gi se전기 세Åpne flaggetDe viktigste momentene er:
1. Smidige håndbytter for å holde flyten.
2. Bruke bakerste hånd aktivt i siste del av utførelsen av cheom geom se-teknikken (for å få til en sterk blokkering nedover)

Mønster og filosofi:

Sverd: To yu ryu – 토유류

To yu ryu bygger videre på en del av teknikkene som blir introdusert i Un gwang ryu. I tillegg til rett kutt og støt introduseres også hoftekutt og diagonalt kutt nedover. Stepteknikkene dreier seg også her om naa gagi, geulmyeo naa gagi, dwitkubi og dobo, men introduserer en ny måte å lande på med føttene samlet.

Mønsteret introduserer også Jin Chwa, en teknikk hvor man med lavt tyngdepunkt «sklir» fremover med sverdet foran for å presse motstanderen bakover. Woo il chu kan brukes til å presse motstanderen bakover, eller å slå vekk motstanderens våpen.

Fordi To yu ryu i likhet med Um gwang ryu fokuserer på angrep, skal fokus til enhver tid være rettet framover. Forsvarsteknikkene skal utføres lett og raskt og følges opp direkte med angrep.

Man skal ikke gå dette mønsteret like raskt som Um gwang ryu, men heller ta seg tid til å gjøre hver kombinasjon skikkelig. Mønsterets navn, To yu ryu, signaliserer at du skal bevege deg med lavt tyngdepunkt og utføre teknikkene nøyaktig. To i To yu ryu betyr jord.