6. cup – blått belte


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Jwa weryak좌 외략Skråkutt oppover med støtteBrukes i Cheon yu ryu
Daegeom jinjwa hugo대검 진좌 후고Loddrett daegeomBrukes i Cheon yu ryu
Palmok jabgo daegeom팔목 잡고 대검Daegeom med å gripe rundt håndleddetBrukes i Cheon yu ryu. Teknikken heter egentlig Chwa su oh jae woo su wan, men Palmok jabgo daegeom er mer beskrivende for hva man gjør.
Geom il ja jin jwa검 일 자 진 좌Stikk med støtteBrukes i Cheon yu ryu
Jeonilta chwasuhyanghu전일타 좌수향후Slag med venstre håndflate bakover mens sverdet slår fremoverBrukes i Cheon yu ryu
Stilling
Sagolip jase사고립 자세Chuchumseogi med føttene utover
U ha jang우 하 장Klarstilling med sverdet skjult nede ved høyre side
Fotarbeid
I dobo이 도보To hoppesteg
Jwa chul dobo좌 출 도보Hoppslag til venstre
Momdora pegi몸돌아 베기Snurre og kutte
Sabang chigi사방 치기Slå i fire retningerBrukes i yedo 11
Eunmang dolgi은망 돌기To skritt med vendingSteppet i yedo 11
Keowimoyang orikeoreum거위모양 오리걸음Gåseaktig andegangeFørste step i yedo 12
Yedo nummerYedo navnHangeulBetydningKommentar
10 Yedo shibbeonGan su se간 수 세Avventende oppmerksom forsvarsposisjonMan avventer og observerer situasjonen, for deretter å angripe kontant. Alle teknikkene utføres som om det var ett sammenhengende angrep.
11 Yedo shib ilbeonEun mang se은 망 세Slå sølvslangenSkal utføres med lynets hastighet (선풍). Viktig å ha harmoni mellom fotarbeid og slagene. Fokus forover selv om kroppen beveger seg bakover.
12 Yedo shib ibeonChan gyeok se찬 격 세Clinche og slåTetter igjen avstanden mellom deg selv og motstanderen, for så å trenge igjennom forsvaret og kutte. Utføres «som en hvit ape som løper ut av hulen sin»
13 Yedo shib sambeonYo gyeok se요 격 세Angripe hoftaAngriper midten av kroppen med lynets hastighet med intensjon om at hver bevegelse er nok til å overvinne motstanderen.
14 Yedo shib sabeonJeon shi se전 시 세Å spre vingeneHovedfokuset er på de to første kuttene, hvor man kutter motstanderen ovenfra og ned og nedenfra og opp. Disse teknikkene skal henge sammen så der det første kuttet slutter starter det neste. Det er viktig å opparbeide flyt i både step og sverdbevegelse.

Mønster og filosofi:

Sverd: Cheon yu ryu – 천유류

Cheon yu ryu er et av de 4 japanske sverdmønstrene som trenes i Kyeongdang. Mønsteret fokuserer på flyt og dynamikk med avanserte kombinasjoner. Det viderefører teknikker fra To yu ryu, men skiller seg fra dette mønsteret ved at man hele veien har press og fokus framover.

Det framoverrettede fokuset kommer tydeligst fram i blokkeringsteknikkene. Der man i To yu ryu trekker seg tilbake til en Dwit kubi (med vekten på bakerste bein) for å blokkere Daegeom, vil man i Cheon yu ryu i stedet bevege seg framover og bruke Jung kubi (vekten fordelt likt mellom beina) for å utføre den samme blokkeringa. Fokuset på framdrift skal også være tilstede når man blokkerer Daegeom jinjwa hugo (loddrett Daegeom). Selv om man utfører denne blokkeringa bakover skal man ha fokus på å flyte videre frem og over i påfølgende teureo chigi.

Merk at det finnes et unntak fra denne regelen: Blokkeringa som kommer etter det siste hoppslaget. Her trekker man seg tilbake til dwit kubi på samme måte som i To yu ryu.

Stillinger/step som introduseres er:
-sagolipse (ridestilling med føttene pekende utover)
-chwa chul do il bo (sidelengs hopp til venstre).

Nye teknikker er:
-Jib in (gripe sverdet)
-Jwa weryak (kutt oppover på skrå hvor man holder venstre hånd på sverdryggen)
-Geom il ja jin jwa (stikk hvor man holder hånden på sverdryggen)
-Chwa su oh jae  woo su wan ( blokkering over hodet hvor man griper håndleddet med venstre hånd)
-Jeon il ta chwa su hyang woo (etthåndskutt foran med høyre hånd mens man slår bakover med venstre håndflate)