5. cup – rød stripe


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Kaldeung nalgae chigi칼등 날개 치기Nalgae chigi med sverdryggen
Balgeom발검Trekke sverdet
Chakkeom착검Sette sverdet i slira
Heun gyeok se흔 격 세Oppover-kutt (med en hånd)Første teknikk i Yedo 19. Etterligner at man trekker sverdet og kutter ollyeo pegi i samme bevegelse.
Stillinger
Su geom jeong nib수 검 정 립Klarstilling med sverdet framStartstilling Yu pi ryu. Bena i naranhi seogi, sverdet som i appekal
Jo cheon se조천 세Morgen-himmel-stillingKlarstilling med sverdet over hodet. Brukes i yedo 19.
Fotarbeid
Naagamyeo dwieo chigi나아가며 뛰어 치기Hoppe med bytte av stilling og kutteKalles også Ho jwa se (sittende tigerstilling med venstre fot forrerst)
Stokkteknikker
Dae dang se대 당 세Slag sideveis høytDae dang se betyr «Big confrontation posture»
Dae jeon se대 전 세Slag sideveis lavtDae jeon se betyr «Big cutting strike posture»
Dae jeok se대 적 세Slag sideveis mot hofta/hendeneDae jeok se betyr «Big reaching posture»
Jeok su se적 수 세Spinner og slår stokkene mot hverandre lavt.Jeok su se betyr «Water dripping posture» eller «Flowing water posture»
Seon in bong ban se선 인 봉 반 세Blokkering høyt sideveisSeon in bong ban se betyr «Hermit holding up plate posture»
Byeon shin jung ran se변 신 중 란 세Startstilling sekvens 1Pyeon shin jung ran se betyr «Lowered body middle interception posture»
U ha jang우 하 장Klarstilling med stokken på høyre side av kroppen
Naeryeo chigi내려 치기Slag nedover i sekvens 3
Tzireugi찌르기Stikk
Nulleo makki눌러 막기Blokkering mot tzireugi
Jung dan makki중단 막기Blokkering midtseksjon, mot Tae jeok se
Teori
Jingeom진검Ekte sverdSkarpt sverd av metall
Kageom가검Uekte sverd/treningssverdSverd som er av metall, men ikke slipt
Sonjabi손잡이Håndtak
Kalkkeut칼끝Sverdspiss
Kalnal칼날Sverdegg
Kaldeung칼등Baksiden av sverdet
Kaljib칼집Slire

Yedo nummerYedo navnHangeulBetydningKommentar
15 Yedo shib obeonU ik se우 익 세Kutte høyre vingeHovedfokuset er på å kutte motstanderens høyre arm og deretter venstre arm i de to første teknikkene. Avslutter med å kutte magen.
16 Yedo shib yukbeonGe gyeok se게 격 세Løfte og kutteKutter motstanderens kropp mens man hopper lett og luftig framover. Det avsluttende kuttet skal utføres med intensjon om å rydde vekk motstandere foran seg.
17 Yedo shib chilbeonJwa hyeob se좌 협 세Holde sverdet ved venstre ribbeinDet viktigste i denne yedoen er den første teknikken, hvor man sklir fram for å møte en fiende og stikker i midten for å drepe. Fokus gjennom hele yedoen er på å angripe midten av motstanderens kropp.
18 Yedo shib palbeonGwa jwa se과 좌 세Kutte på skrå oppover på venstre sideHovedfokus er på å angripe motstanderens kroppen underfra.
19 Yedo shib kubeonHeun gyeok se흔 격 세Kutte ved å løfteMan beveger seg bestemt framover, observerer omgivelsene sine for deretter å reagere på et angrep og stikke mens man beveger seg bakover. Avsluttende teknikk kalles Tanbok se (samme som Yedo nr 5)

Mønster og filosofi:

Sverd: Yu pi ryu – 유피류

Yu pi ryu oversettes ofte til seljetreets flyt, eller seljetreets stilart: Yu betyr seljetre.

Mens de andre Waegeom-mønstrene er lange og til dels kompliserte er Yu pi ryu enkelt og direkte. Dette gir utøveren mulighet til å konsentrere seg om å utføre mønsteret med en lett flyt og bestemthet. Man skal ha fokus fremover i teknikkene, enten kroppen beveger seg fremover eller bakover.

Nye teknikker er Su geom (å droppe sverdet ned) og Kaldeung nalgae chigi.

Stokk parmønster: Gon bang – 곤방 (første halvdel)

Gon bang (lang stokk) er et parmønster med seks sekvenser, hvor personene bytter på rollene som forsvarer og angriper i alle sekvensene. Hovedteknikkene for Gon bang er slag og stikk, og i de fleste teknikkene skal stokken støttes inntil kroppen. Fotstilling og grep er alltid på samme side, dvs høyre fot forrerst = høyre hånd forrerst.

I grunngrepet skal stokken holdes slik at venstre hånd griper ovenfra og ned og høyre hånd griper undenfra og opp. Avstanden mellom hendene er slik at når man holder stokken er den delt inn i tre like store deler.

Hver gang man utfører en teknikk skal hendene bevege seg langs stokken. Dette er både for å skape kraft, skape rekkevidde og for ikke å ha hendene på samme plass hele tida. Dermed blir det vanskeligere for motstanderen å sikte på hendene og avvæpne deg.

Kroppen må alltid bevege seg og plassere seg riktig i forhold til kraftretningen på stokken. Når teknikkene går rett fram er kroppen sentrert, når teknikkene går mot venstre skal også kroppen vris mot venstre, og vice versa.

Et viktig prinsipp for trening med alle slags våpen er at føttene beveger seg og plasseres før våpenet. Dette blir tydeligere og viktigere jo lengre og tyngre våpen man har.