4. cup – rødt belte


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Stokkteknikker
Je mi sal se제 미 살 세Slag oppover og nedover i starten av sekvens 4Je mi sal se betyr «Killing the eyebrows posture». Det er usikkert om det kun refererer til slaget som går nedover, eller om det også inkluderer slaget som kommer undenfra.
Do du se도 두 세Sette ned stokken ved siden av beinet og blokkereTo du se betyr «Dropping head posture»
Ha cheon se하 천 세Vipper motstanderens stokk opp, sekvens 4 og 5Ha cheon se betyr «Low unclogging posture»
Seom yo jeon se섬 요 전 세Spinne rundt og slå høyt, slutten på sekvens 4Seom yo jeon se betyr «Flashing waist cutting posture»
Ha jeop se하 접 세Angrep nede etter hopp, sekvens 5Ha jeob se betyr «Low connecting posture»
Jik bu song seo se직 부 송 서 세Tre stikk etter hverandre, sekvens 6Jik bu song seo se betyr «Military department direct message posture»…. tror vi 🙂
Ju ma hwe du se주 마 회 두 세Forsvar mot stikk, sekvens 6Ju ma he du se betyr «Turning the head of a racing horse posture»
Sang che se상 체 세Slag høyt på slutten av sekvens 6Sang che se betyr «High shaving posture»
Sverdteknikker
Daejeok chulgeom se대적출검세Sverdet hviler på høyre skulder, venstre hånd i hofta, startposisjon for Je dok geom (facing the enemy). I tillegg sideveis kutt med en hånd i hodehøyde (drawing the sword).Daejeok chulgeom se betyr «The posture of facing the enemy and drawing the sword»
Jinjeon saljeok se진전살적세Samme som teureo chigi (med hopp i mønsteret)Jinjeon saljeok se betyr «The posture of advancing forward to kill the enemy»
Hyang jwa/u gyeokjeok se향 좌/우 격적세Kutt i hodehøyde mot venstre/høyreHyang jwa/u gyeokjeok se betyr «The posture of facing left/right and attacking the enemy»
Hwigeom hyangjeok se휘검향적세Løfte foten og kutte/slå skrått fra venstre mot høyre.Tilsvarende skråkutt som i Yedo 12. Hwigeom hyangjeok se betyr «The posture of swinging the sword and facing the enemy»
Chotwe bangjeok se초퇴방적세Rotere bakover og blokkere (3 ganger).Rotasjonen skjer mot klokka. Chotwe bangjeok se betyr «The posture of defending against the enemy by retreating first». Cho betyr «første»
Jaetwe bangjeok se재퇴방적세Rotere bakover og blokkere (3 ganger).Rotasjonen skjer med klokka. Jaetwe bangjeok se betyr «The posture of defending again against the enemy by retreating first». Jae betyr «igjen»
Hyang hu gyeokjeok se향후격적세Snur bakover og kutterHyang hu gyeokjeok se betyr «The posture of facing the back and attacking the enemy»
Hyang jwa/u bangjeok se향 좌/우 방적세Venstre/høyre forsvarsposisjon.Blokkerer skrått i halshøyde. Hyang jwa/u bangjeok se betyr «The posture of defending against the enemy facing left/right»
Yongyak ilja se용약일자세HoppstikkYongyak ilja se betyr «The posture of quick and brave thrusting»
Sikgeom sajeok se식검사적세Svinger sverdet rundt kroppenSikgeom sajeok se betyr «The posture of cleaning the sword and watching the enemy»
Heun gyeok se흔격세Skrått kutt oppover med en håndDette er samme teknikk som starten på yedo 19. Heun gyeok se betyr å kutte ved å løfte
Chan gyeok se찬격세Skrått kutt nedover med en hånd.Dette er samme teknikk som starten på yedo 12. Chan gyeok se betyr å trenge gjennom.
Tam hae se탐해세Stikk med en hånd mot halsenAndre teknikk i Yedo 20. Man holder sverdet i høyre hånd og stikker mot halsen. Venstre arm trekkes tilbake for å vri kroppen og skape rekkevidde i stikket.
Jwa/U bang shin좌/우 방신Venstre/høyre forsvarForsvarsteknikken i yedo 23. Man blokkerer til venstre og høyre side med sverdet i en hånd. Den andre hånda har en motbevegelse for å skape balanse i kroppen.
Hånd/fotteknikk
Twieo ap chagi뛰어 앞차기Hoppende frontsparkMan hopper og sparker med høyre fot i teknikken i mønsteret.
Janggeom koyong se장검고용세Gjemme sverdet bak kroppen og slå med knyttnevenAvslutningsteknikken i jedok geom.
Janggeom koyong se betyr «The posture of hiding the sword while trading bravely».
Teori
BangForsvar
GyeokAngrep

Yedo nummerYedo navnHangeulBetydningKommentar
20
I shipbeon
Yeong nin se역 린 세Omvendt fiskeskjell-stikk.Stikker først i halsgropa og deretter i halsen. Avslutter med jwa ik se (samme teknikk som yedo 3). Viktige momenter:
-At man vrir sverdet i første teknikken.
-At man skaper større rekkevidde i teknikk nr 2 ved å kun holde sverdet i en hånd og forlenge stikket gjennom å vri overkroppen så armene kommer på en linje. Man må være bevisst på forholdet mellom forrerste og bakerste arm for å holde balanse i stillingen.
21
I ship ilbeon
Yeom shi se
염 시 세

Samle vingene og slå
Denne yedoen trener opp evnen til å steppe fram og tilbake på en effektiv måte.
Hovedteknikken er den tredje teknikken, som heter Bal sa se (발 사 세) og betyr «å trekke ut slangen». Man finter ut motstanderen ved å late som om man taper når man trekker seg tilbake, for så å gå fram igjen og kutte midtseksjonen til motstanderen i den avsluttende teknikken (Yeo gyeok se, samme navn som yedo 13).
22
I ship ibeon
U hyeob se
우 협 세
Holde sverdet ved høyre ribbeinHyeob har betydningen trangt eller tett, som kan indikere at man er veldig tett på motstanderen. Teknikkene i U hyeob se må derfor utføres kompakt.
I første teknikk dreier man kroppen mot venstre for å unngå et angrep eller komme inn tett på motstanderen og stikke.
Andre teknikk heter Bun Chung se (분 충 세), som betyr «å stikke raskt». Derfor skal teknikk 2 følge kjapt etter teknikk 1.
Den siste teknikken heter keo jeong keok (samme teknikk som i keo jeong se, yedo 1). Den skal utføres på stedet, uten å bevege seg fremover eller bakover, selv om forrerste fot løftes.
23
I ship sambeon
Bong du se
봉 두 세
Vaske føniksen sitt hodeDet er uenighet om hvilken teknikk som er vasking av føniksens hode. Noen mener at det er 1. teknikk hvor man blokkerer sverdstikk, andre mener at det er siste teknikk (hoppslaget). Man vasker, stikker (yeong nin) og kutter ned (ke gyeok se).
Et viktig moment ved denne yedoen er at man an observerer motstanderen for åpninger før stikket. Dette etterligner en hvit, giftig slange i forsvarsposisjon som har løftet hodet og svaier fra side til side, tålmodig og klar til angrep.
Sett fra motstanderens side venter han på en mulighet for å finte ut slangen, for å kunne angripe og håndtere den (백사 농풍 세, baeksa nongpung se).
24
I ship sabeon
Hweng chung se횡 충 세Storme imot og kutte i kryssDet viktigste å huske på i denne yedoen er at man forholder seg til to forskjellige motstandere. Utgangsposisjonen er derfor noe sidedreid for å kunne observere og respondere på angrep fra begge to.
Mellom hver sekvens går man tilbake til utgangsposisjonen for å ha kontroll på motstanderne.
Man trener på å enten finte ut en motstander for så å kutte ham, eller på å drive tilbake den ene av motstanderne for så å angripe den andre.

Mønster og filosofi:

sverd: Je dok geom – 제독검

Je dok geom betyr «Admiralens sverd». Det er laget for å håndtere en situasjon hvor man må spre et felt av motstandere. Det er derfor viktig å holde blikket langt fram og trene vidsyn, for å ha oversikt over alle motstanderne i hele synsfeltet.

Je dok geom har et utfordrende fotarbeid, av flere grunner. For det første varierer man mellom å bevege seg med og uten kroppsrotasjon. For det andre har mønsteret mange store teknikker som forutsetter god balanse. For det tredje skal alle sekvensene i Je dok geom henge sammen i en konstant flyt, dvs at utøveren ikke skal stoppe opp før man skifter retning. Dette gjør at det er mange step som må kombineres etter hverandre. Hvert enkelt av disse elementene kan være utfordrende i seg selv, men blir enda vanskeligere fordi alle tre må håndteres samtidig når man går mønsteret som helhet.

Je dok geom inneholder forholdsvis mange forsvarsteknikker, og skiller seg fra Wae geom-mønstrene i at man kombinerer blokkeringer med fotarbeid for å unnvike angrep i stedet for å kun fokusere på blokkering med sverdet. I tillegg er Je dok geom spesielt fordi det er et av få mønstre hvor man kombinerer bruk av sverd med spark og slag.

Stokk parmønster: Kon bang – 곤방 (hele)

For utførelse av kon bang, se pensum for 5. kup