2. cup – to svarte striper


Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Kyeon jeok chul geom se견 적 출 검 세Hopp-slag på startenOversettes til Drawing the sword when seeing the enemy
Ap go jeop압 고 접Pressende- og kontakt- blokkeringerBlokkeringene i 6-er sekvensen i Kyo Jeon. Teknikknavnet beskriver de to blokkeringene som brukes i denne sekvensen (Teureo chigi er pressende blokkering, kalgyeo chigi er kontakt-blokkering).
Nae il bak / We il bak내 일 박 /외 일 박Lave slag innvendig og utvendig.De to teknikkene kalles innvendig og utvendig slag, men slik vi går dem i dag er de i praksis det samme.
Forsvarer venstre fot bak: Nae il bak.
Forsvarer høyre fot bak: We il bak.
Brukes i praksis også som blokkering av forsvareren.
Hwesin hwan lip회신 환 립Bytte plassUtøverne hopper mot hverandre og slår sverdene i hverandre mens de bytter plass.
Su geom il ta수 검 일 타Presse sverdet ned.Hanging down striking sword posture. Blokkering som presser motstanderens sverd ned etter man har gått til siden for angrepet.
Jwa/u su geom ta 좌 우 수 검 타Tre angrep med teureo chigi.Giving sword posture. Tre angrep i sekvens 2 og 3.
Jwa/u su geom bang좌 우 수 검 방Tre forsvar mot teureo chigi. Receiving sword posture. Høyre og venstre forsvar i sekvens 2 og 3. Kroppen dreies helt over til siden.
Geo geom il ta u il ta거검 일타 우일타Dobbelt hoppslag
Jin ip dae geom진입대검Høy blokkeringForsvar mot dobbelt hoppslag
Il do il ja il ta일도 일자 일타Stikk + HoppslagStikk + Hoppslag
Ha jeon ta하 전 타HoppblokkeringHoppblokkering lavt (lav kalgyeo chigi). Blir også kalt u ha jang makki.
Yeonsok pegi
NummerHangeulTeknikknavn koreanskBeskrivelse av utførelsen
1좌 내려 베고 우 올려 베기Jwa naeryeo pego u ollyeo pegi 1. Skli fram med høyre fot og kutt på skrå ned til venstre.
2. Ta et steg fram med venstre fot mens du legger an sverdet ved venstre hofte.
3. Ta et steg fram med høyre fot og kutt på skrå opp mot høyre.
2우 내려 베고 좌 올려 베기U naeryeo pego jwa ollyeo pegi 1. Ta et steg fram med venstre fot og kutt på skrå ned til høyre.
2. Ta et steg fram med høyre fot mens du legger an sverdet ved høyre hofte.
3. Ta et steg fram med venstre fot og kutt på skrå opp mot venstre.
3좌 내려 베고 우 수평 베기Jwa naeryeo pego u suppyeong pegi 1. Skli fram med høyre fot og kutt på skrå ned til venstre.
2. Ta et steg fram med venstre fot mens du legger an sverdet ved venstre hofte.
3. Ta et steg fram med høyre fot og kutt vannrett mot høyre.
4우 내려 베고 좌 수평 베기U naeryeo pego jwa suppyeong pegi 1. Ta et steg fram med venstre fot og kutt på skrå ned til høyre.
2. Ta et steg fram med høyre fot mens du legger an sverdet ved høyre hofte.
3. Ta et steg fram med venstre fot og kutt vannrett mot venstre.
utførelse yeonsok pegi

Gjennomføring:

Alle øvelsene tar utgangspunkt i appe kal og ender med appe kal. Når du har kuttet ollyeo pegi eller suppyeong pegi skal du løfte sverdet over hodet når du går inn i appe kal. Ved naeryeo pegi retter du sverdet framover.

Hvis du står med høyre fot fremst skal du flytte venstre fot framover når du går inn i appe kal.

Hvis du står med venstre fot foran skal du ta et steg fram med høyre fot og la venstre fot følge så vidt etter når du går inn i appe kal.

Hensikt og treningsoppbygning:

Hensikten med Yeonsok pegi er å kunne kombinere flere step og sverdkutt etter hverandre i en naturlig bevegelse. Det lurt å fokusere på forskjellige elementer basert på hvilket nivå man er på i treningen.

Nivå 1: Dele opp og stoppe ved hvert steg med korrekt plassering av sverdet.

Nivå 2: Som steg 1, men uten fulle stopp. Være veldig bevisst på stegene og hvor sverdet er.

Nivå 3: Flyte gjennom hele sekvensen.

Nivå 4: Få kraft inn i kuttene.

Mønster og filosofi

Sverd: Wae geom Kyo jeon – 왜검 교전

Hensikten med Kyo jeon er å øve på kontakt, timing og avstand. I tillegg får man øvd på forsvar og angrep i sekvenser.

Det er viktig at man i øvelsen skaper en harmoni mellom angriper og forsvarer i tempo, timing, kraft og avstand. Etterhvert som man blir flinkere må man etterstrebe å utføre mønsteret med kampånd, uten at det blir slurvete teknikker.

På et mer avansert nivå skal man ikke stoppe opp i mellomstillingene, men heller bare gjøre dem til en del av flyten mellom teknikkene.

Teknisk må man huske at mange av blokkeringene i Kyo jeon er avledende (altså, at angrepet skal skli av sverdet). Det er dermed ikke ett eksakt kontaktpunkt mellom sverdene, men heller en lengre berøringsflate.

Et viktig treningspunkt for kyo jeon er hoppene. Man må trene på å få nok spenst og nok lengde.