Yedo – kort sverd


Yedo (예도) betyr egentlig «skarpt, spisst sverd», men det originale navnet er Dan do (단도), som betyr kort sverd. Illustrasjonene i Muye Dobo Tongji (무예도보통지) viser Hwando (환도) som er det sverdet som ble brukt i Korea som liknet. Lengden på Hwando er ca 1 meter pluss skaft på 30 cm. Vekten er oppgitt ca 1 kilo.

Det finnes forskjellige typer yedo: både rette og bøyde, med enkel og dobbel egg. Originalt ble sverd med enkel egg kalt do(도), mens sverd med dobbel egg ble kalt geom (검), men etter hvert ble skillet mellom disse begrepene visket ut.

Yedo har to treningsformer:

  1. Yedo Ishipsa Se (예도 이십사 세), løst oversatt til «24 kortmønstre med Yedo».

Som navnet tilsier består Yedo Ishipsa Se av 24 korte teknikksekvenser, med 3-8 teknikker i hver sekvens. Hver av disse sekvensene har sitt eget navn og hensikt bak teknikkene. Dette er teknikkene som ble beskrevet i boken Mubiji (무비지), som ble nedskrevet i 1621. I denne boken ble treningsformen kalt Choseon Sebeob (조선 세법), som betyr «Koreansk sverdteknikk».

  1. Yedo Chong Bo (예도 총보), løst oversatt til «Langmønster med Yedo».

Yedo Chong Bo er et sammenhengende langmønster, og var slik Yedo ble praktisert da Muye Dobo Tongji ble nedskrevet (ca 1790). Langmønsteret har sine røtter basert på teknikkene som finnes i Yedo Ishipsa Se, men så har treningsformen endret seg over tid.

Da Muye Dobo Tongji ble skrevet ble det anbefalt at man skulle trene både Yedo Ishipsa Se og Yedo Chong Bo, slik at man tilegnet seg det nye systemet og samtidig ikke glemte det gamle.