Ki chang – flaggspyd


Ki chang er et spyd med et flagg på. Det ble også kalt dan chang, som betyr kort spyd. Bladet er rundt 23 cm og skaftet 270 cm.

Ki chang ble brukt på forskjellige måter, både som æresvaktvåpen (honor guard weapon) av kongens livvakter til fots og som kavalerivåpen. Keiser Mun Hwang var spesielt kjent for å ri sammen med kavaleriet sitt gjennom fiendens linjer, for så å vifte med flaggspydene bak dem for å skape forvirring og demoralisere fienden.

I tillegg kan flagget brukes for å symbolisere tilhørighet, og for å kommunisere på slagmarken.

I Norge i dag trener vi disse teknikkene stort sett med stokker som er 180-200 cm lange. Vi mister dermed ganske mye av lengden, som også påvirker hvordan teknikkene utføres. Det er også greit å ha i bakhodet at flagget har stor betydning for hvordan våpenet oppfører seg, og man burde derfor prøve å ha et flagg som kan henges på stokken for å være nærmere slik våpenet faktisk er.